Ga naar de LaptopBat-homepagina Zoek uw lokale site...
Contact opnemen Uw account Uw order bekijken
Garantie    
Door onze sterke relaties met fabrikanten zijn onze producten 100% compatibel, zodat deze voldoen aan de specificaties van het origineel, of ze zelfs overtreffen. Al onze producten hebben vanaf de aankoopdatum een garantie van één jaar tegen fabricagefouten.

Een artikel retourneren    
Wij werken met een 'terug naar af' retourzendingenbeleid.

Wanneer u een artikel om welke reden dan ook wilt retourneren, volg dan de stappen hieronder:

1. Stuur een e-mail naar •Services@NotebookBatterijen.nl en vermeld uw oorspronkelijke factuurnummer, de reden waarom u het artikel wilt retourneren en of u vervanging wenst.
2. Onze klantenservice zal u dan een e-mail toesturen met een RMA-nummer.
3. Stuur het artikel naar ons terug met het RMA-nummer duidelijk op de buitenverpakking.
4. Zodra we het artikel van u hebben ontvangen, betalen wij u terug.
Retouradres
  LaptopBat retourzendingen 2 Prince Georges Road
Colliers Wood
London, UK
SW19 2PX

Een artikel annuleren    
U heeft het recht de koopovereenkomst van een artikel te ontbinden binnen zeven werkdagen na levering. Dit geldt voor al onze producten.

Om een aankoop te annuleren voordat deze is verzonden, kunt u een e-mail sturen naar •Services@NotebookBatterijen.nl, waarin u het orderreferentienummer (bijv. NBJ12345) en de reden van annulering vermeldt.
Als de goederen u zijn toegezonden, vermeldt u 'Ontbinding koopovereenkomst' als reden van annulering op de vrachtbrief (die bij de goederen wordt geleverd). Verpak het artikel zorgvuldig en verzend het naar ons samen met de vrachtbrief, zodat wij het ontvangen binnen zeven dagen nadat het aan u is geleverd.
Voor uw bescherming raden wij u aan het artikel aangetekend te verzenden. U bent verantwoordelijk voor de verzend- en retourkosten. Wij betalen u de aankoopprijs terug nadat wij het artikel hebben ontvangen. Alle geretourneerde artikelen dienen in goede staat te worden ontvangen in de originele verpakking.